Bessie
Mentaltestad 1996-05-03 av Rolf Johansson
 
Mentala egenskaper Bedömning 1) Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet (koeff. 15) Tillgänglig, öppen X 3 45
Mindre tillgänglig 2
Överdrivet tillgänglig +1
Reserverad -1
Aggresiv 2
Lömsk 3
II. Kamplust, jakt (koeff. 8) Stor X 3 24
Måttlig 2
Mycket stor +1
Liten -1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
III. Kamplust, social (koeff. 6) Måttlig X 3 18
Stor 2
Liten +1
Mycket stor -1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
IV. Temperament (koeff. 10) Livlig X 3 30
Mindre livlig 2
Mycket livlig +1
Impulsiv -1
Något slö 2
Slö 3
V. Skärpa (koeff. 5) Måttlig utan kvarstående aggressivitet 3
Stor utan kvarstående aggressivitet 2
Liten utan kvarstående aggressivitet +1
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet X -1 5
Måttlig med kvarstående aggressivitet 2
Stor med kvarstående aggressivitet 3
VI. Försvarslust (koeff. 5) Måttlig X 3 15
Stor 2
Liten +1
Mycket stor -1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
VII. Nervkontstitution (koeff. 35) Nervfast 3
Relativt nervfasT X 2 70
Nervösa tendenser +1
Något nervös -1
Nervös 2
Höggradigt nervös 3
VIII. Hårdhet (koeff. 8) Måttligt hård 3
Något vek X 2 16
Hård +1
Vek -1
Mycket vek 2
Mycket hård 3
IX. Dådkraft (koeff. 8) Mycket stor 3
Stor X 2 16
Måttlig +1
Liten -1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
X. Skottfasthet Obefintlig X +
Skottberörd - -
Skotträdd - -
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest. Summa
Minskningstal (+ - )
Slutpoäng
234
5
229