Viltvårdarns Aqua
Mentaltestad 2000-08-05 av Rolf Johansson
 
Mentala egenskaper Bedömning 1) Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet (koeff. 15) Tillgänglig, öppen X 3 45
Mindre tillgänglig 2
Överdrivet tillgänglig +1
Reserverad -1
Aggresiv -2
Lömsk -3
II. Kamplust, jakt (koeff. 8) Stor X 3 24
Måttlig 2
Mycket stor +1
Liten -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
III. Kamplust, social (koeff. 6) Måttlig 3 18
Stor 2
Liten +1
Mycket stor -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
IV. Temperament (koeff. 10) Livlig X 3 30
Mindre livlig 2
Mycket livlig +1
Impulsiv -1
Något slö -2
Slö -3
V. Skärpa (koeff. 5) Måttlig utan kvarstående aggressivitet 3
Stor utan kvarstående aggressivitet 2
Liten utan kvarstående aggressivitet X +1 5
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet -1
Måttlig med kvarstående aggressivitet -2
Stor med kvarstående aggressivitet -3
VI. Försvarslust (koeff. 5) Måttlig 3
Stor 2
Liten X +1 5
Mycket stor -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
VII. Nervkontstitution (koeff. 35) Nervfast 3
Relativt nervfasT X 2 70
Nervösa tendenser +1
Något nervös -1
Nervös -2
Höggradigt nervös -3
VIII. Hårdhet (koeff. 8) Måttligt hård X 3 24
Något vek 2
Hård +1
Vek -1
Mycket vek -2
Mycket hård -3
IX. Dådkraft (koeff. 8) Mycket stor 3
Stor X 2 16
Måttlig +1
Liten -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
X. Skottfasthet Obefintlig X +
Skottberörd - -
Skotträdd - -
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest. Summa
Minskningstal (+ - )
Slutpoäng
237
0
237