Planerade valpkullar

Vill du veta mer och/eller boka valp
når du mej på tel 073-060 36 07
eller e-post viltvardarns@telia.com

Vi förbehåller oss fri prövningsrätt
vid valet av valpköpare!

Välkommen!
Monica Thoresson

 Wachtelvalpar planeras!
Viltvårdarns Belliz ska paras med SEJCH Enhalos Ugglor I Mossen "Rex"

Viltvårdarns Belliz
Viltvårdarns Belliz
Enhalos Ugglor I Mossen - Rex
Enhalos Ugglor I Mossen - Rex

Du som köper valp från oss bör vara beredd att starta hunden på jaktprov!

Välkommen att höra av dej!